IJsclub "Nooitgedacht" Zalk

Welkom op de website van: IJsclub "Nooitgedacht" uit Zalk.

Zomer (34K)

Mededelingen:

Winter 2021/2022

Beste leden, Afgelast; Schaatsmiddag kunstijsbaan

I.v.m. de coronamaatregelen en de ontwikkelingen rondom de besmettingen hebben wij als bestuur besloten dat schaatsmiddag op de kunstijsbaan in de voorjaarsvakantie niet doorgaat. Als koning winter ons in seizoen 2022/2023 in de steek laat hopen we volgend seizoen weer met de bus naar de kunstijsbaan te kunnen gaan. We willen alle leden bedanken voor hun lidmaatschap, ook in dit moeilijke jaar. Onze vereniging heeft natuurlijk wel de vaste kosten zoals verzekeringen, huur en vastrechtkosten, daarom zijn we blij met uw steun. Voor volgend winter hopen wij natuurlijk op een vorstperiode die ons een betrouwbare ijsvloer brengt. Ook hopen wij dat de ledenvergadering in december 2022 weer door mag gaan. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet, Bestuur IJsclub Nooitgedacht

Ook dit jaar konden wij geen ledenverdadering houden door coronaregels. Wij als bestuur zijn blij dat ook dit jaar onze leden op peil bleef, bedankt. Henk van Egteren heeft als besuurslid bedankt en we zijn blij dat we weer een nieuw bestuurslid hebben gevonden: Bert Stoel. Wij hopen natuurlijk op een mooie koude winter met een mooie ijsvloer in Zalk. Mocht het niet zo zijn proberen we weer een middag schaatsen naar een kunstijsbaan te orgeniseren als dit kan ondanks alle maatregelen.

Winter 2020/2021.

Beste schaatsvrienden, wie had gedacht dat we in februari 2021 weer konden schaatsen en zo kort na de hoge waterstand van De IJssel. Helaas kon het niet op onze ijsbaan omdat die overstroomde. Mede doordat onze leden zelf twee banen hadden gemaakt in de uiterwaarden kon er enkele dagen volop geschaatst worden. Wij als bestuur hadden besloten om ons afzijdig te houden omdat het ijs voor onze normen nog net iets te dun was en ook omdat de leden zelf de ijsbanen [ ja we hadden er twee] schoon hadden gemaakt, dank daarvoor. We zijn blij dat er zo velen hebben genoten van ijspret in Zalk.

We willen alle leden bedanken voor hun lidmaatschap ook in dit moeilijke jaar. Onze vereniging heeft natuurlijk wel de vaste kosten zoals verzekeringen, huur, en vastrechtkosten daarom zijn we blij met uw steun. Ondanks Covid 19, hopen wij natuurlijk op de winter met een vorstperiode die ons een betrouwbare ijsvloer brengt. We zullen dan misschien enigzins beperkt worden maar zullen dan ons uiterste best doen om toch een ieder een schaatsplezier te brengen.De ledenvergadering kon natuurlijk geen doorgang vinden, voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Hallo schaatsliefhebbers, naar aanleiding van vragen van de leden die nog al eens gesteld worden tijdens de verkoop van lidmaatschapkaart. Er wordt dan gevraagd waarom gaan jullie niet samen met ijsclub Adsum aan de Zande, de reden dat we dat niet doen is dat die ijsbaan veel te ver van Zalk af ligt zodat het voor kinderen te ver is om te fietsen en zeker na schooltijd. Ook hebben we in het verleden toen onze ijsbaan niet goed was aan het bestuur van Adsum gevraagd of onze leden daar tegen een hele ruime vergoeding mochten schaatsen. Dit verzoek werd toen direkt afgewezen zodat samenwerking van onze kant op dit moment niet meer aan de orde is. Natuurlijk zijn jullie wel welkom bij Adsum of andere ijsbanen maar dan dien wel gewoon zelf entree te betalen. Door dat onze ijsbaan wat dieper is moeten we vaak een paar dagen later open dan ijsbanen op grasland maar het houdt dan wel in dat we dikker en langer mooi ijs hebben. Op deze plek is vroeger ook de ijsbaan geweest maar is toen eigenlijk vergroeid met riet en onkruid en werd er later op diverse andere plekken geschaatst zoals op de Ank aan de Zalkerdijk en vaak op ondergelopen uiterwaarden wat nu niet vaak meer voorkomt. In 1980 is de plaats waar de ijsbaan nu ligt weer op nieuw ingericht door het toenmalige bestuur van onze ijsvereniging en de ruilverkaveling, Wij als bestuur nu hadden waarschijnlijk niet voor deze plaats gekozen maar moeten er nu gewoon mee verder omdat voor een andere plaats de geldelijke middelen ontbreken. Wij als bestuur doen er alles aan om een mooie ijsvloer te maken maar omdat het buitendijks is zijn we ook van de waterstand van de IJssel afhankelijk. En omdat het buitendijks is kunnen en mogen we er ook geen vaste bebouwing of kantine maken en proberen we dat met een verplaatsbare unit te doen. Omdat de vorstperiodes tegenwoordig heel kort zijn kan de baan soms net niet open maar als er niet op de baan geschaatst kan worden gaan we in de crocusvakantie met de bus naar een kunstijsbaan waar de laatste jaren dan ook best nog veel animo voor is. Ik hoop dat ik hiermee wat tegemoet kom aan de vragen van onze leden en ter info voor de nieuwkomers in ons dorp.

Het bestuur

< laatste update 23-11-2021.

Bestrijd Spam! Klik hier!