IJsclub "Nooitgedacht" Zalk

Welkom op de website van: IJsclub "Nooitgedacht" uit Zalk.

Zomer (34K)

Mededelingen:

Winter 2022/2023

Koningwinter laat onze deze winter weer in de steek dus geen ijsvloer in Zalk. Daarom organiseerden we weer een schaatsmiddag naar een kunstijsbaan. Woensdag 1 maart j.l. zijn wij dus met een volle bus wezen schaatsen naar de Scheg in Deventer. Het was een geslaagde middag.

Deventer2023 (62K)

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van Henk van Egteren en Wim Schrooten. Beide heren waren 33 jaar bestuurslid van onze ijsclub. Henk van Egteren had vorig jaar zijn bestuursfunctie al gestopt maar door corona hadden wij nog geen passend afscheid van hem kunnen nemen. Henk van Egteren was jarenlang secretaris maar ook bereid om vele ander taken op zich te nemen. Ook Wim Schrootenwas een actief bestuurslid bereid om zijn handen uit de mouwen te steken. Beide vertrekkende bestuursleden hebben uit handen van de voorzitter een attentie, een bos bloemen en een dankwoord ontvangen. Bert Stoel is vorig jaar als vervanger voor Henk van Egteren in het bestuur gekomen en ook de taak als secretaris op zich genomen. Voor Wim Schrooten hebben wij Alfred Koersen bereid gevonden om bestuur weer compleet te maken.

HenkWim (40K)

Hallo schaatsliefhebbers, naar aanleiding van vragen van de leden die nog al eens gesteld worden tijdens de verkoop van lidmaatschapkaart. Er wordt dan gevraagd waarom gaan jullie niet samen met ijsclub Adsum aan de Zande, de reden dat we dat niet doen is dat die ijsbaan veel te ver van Zalk af ligt zodat het voor kinderen te ver is om te fietsen en zeker na schooltijd. Ook hebben we in het verleden toen onze ijsbaan niet goed was aan het bestuur van Adsum gevraagd of onze leden daar tegen een hele ruime vergoeding mochten schaatsen. Dit verzoek werd toen direkt afgewezen zodat samenwerking van onze kant op dit moment niet meer aan de orde is. Natuurlijk zijn jullie wel welkom bij Adsum of andere ijsbanen maar dan dien wel gewoon zelf entree te betalen. Door dat onze ijsbaan wat dieper is moeten we vaak een paar dagen later open dan ijsbanen op grasland maar het houdt dan wel in dat we dikker en langer mooi ijs hebben. Op deze plek is vroeger ook de ijsbaan geweest maar is toen eigenlijk vergroeid met riet en onkruid en werd er later op diverse andere plekken geschaatst zoals op de Ank aan de Zalkerdijk en vaak op ondergelopen uiterwaarden wat nu niet vaak meer voorkomt. In 1980 is de plaats waar de ijsbaan nu ligt weer op nieuw ingericht door het toenmalige bestuur van onze ijsvereniging en de ruilverkaveling, Wij als bestuur nu hadden waarschijnlijk niet voor deze plaats gekozen maar moeten er nu gewoon mee verder omdat voor een andere plaats de geldelijke middelen ontbreken. Wij als bestuur doen er alles aan om een mooie ijsvloer te maken maar omdat het buitendijks is zijn we ook van de waterstand van de IJssel afhankelijk. En omdat het buitendijks is kunnen en mogen we er ook geen vaste bebouwing of kantine maken en proberen we dat met een verplaatsbare unit te doen. Omdat de vorstperiodes tegenwoordig heel kort zijn kan de baan soms net niet open maar als er niet op de baan geschaatst kan worden gaan we in de crocusvakantie met de bus naar een kunstijsbaan waar de laatste jaren dan ook best nog veel animo voor is. Ik hoop dat ik hiermee wat tegemoet kom aan de vragen van onze leden en ter info voor de nieuwkomers in ons dorp.

Het bestuur

< laatste update 05-03-2023.

Bestrijd Spam! Klik hier!