IJsclub "Nooitgedacht" Zalk

Welkom op de website van: IJsclub "Nooitgedacht" uit Zalk.

Zomer (34K)

Mededelingen:

De winter is nu uit het land helaas werd weer niks met onze ijsbaan. Dank zij de harde wind een groot windwak terwijl veel ijsbanen open zijn. Als je dan op zaterdagmiddag even in de buurt rond gaat kijken blijkt dat veel ijsbanen half of nog meer zijn afgezet met rood/witte linten om de gaten af te bakenen dus het is bijna nergens super. Blij dat we afgelopen woensdagmiddag naar Leisure World Dronten zijn geweest.

foto18 (102K)

Weer terug van een middag (woendag 28 februari) schaatsen met 74 personen in Leisure World in Dronten omdat onze ijsbaan niet dicht wil vriezen en dat het ook nog eens vreselijk koud is. Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan. Was weer een mooie middag.

Hallo schaatsliefhebbers, naar aanleiding van vragen van de leden die nog al eens gesteld worden tijdens de verkoop van lidmaatschapkaarten. Er wordt dan gevraagd waarom gaan jullie niet samen met ijsclub Adsum aan de Zande, de reden dat we dat niet doen is dat die ijsbaan veel te ver van Zalk af ligt zodat het voor kinderen te ver is om te fietsen en zeker na schooltijd. Ook hebben we in het verleden toen onze ijsbaan niet goed was aan het bestuur van Adsum gevraagd of onze leden daar tegen een hele ruime vergoeding mochten schaatsen. Dit verzoek werd toen direkt afgewezen zodat samenwerking van onze kant op dit moment niet meer aan de orde is. Door dat onze ijsbaan wat dieper is moeten we vaak een paar dagen later open dan ijsbanen op grasland maar het houdt dan wel in dat we dikker en langer mooi ijs hebben. Op deze plek is vroeger ook de ijsbaan geweest maar is toen eigenlijk vergroeid met riet en onkruid en werd er later op diverse andere plekken geschaatst zoals op de Ank aan de Zalkerdijk en vaak op ondergelopen uiterwaarden wat nu niet vaak meer voorkomt. In 1980 is de plaats waar de ijsbaan nu ligt weer op nieuw ingericht door het toenmalige bestuur van onze ijsvereniging en de ruilverkaveling, Wij als bestuur nu hadden waarschijnlijk niet voor deze plaats gekozen maar moeten er nu gewoon mee verder omdat voor een andere plaats de geldelijke middelen ontbreken. Wij als bestuur doen er alles aan om een mooie ijsvloer te maken maar omdat het buitendijks is zijn we ook van de waterstand van de IJssel afhankelijk. En omdat het buitendijks is kunnen en mogen we er ook geen vaste bebouwing of kantine maken en proberen we dat met een verplaatsbare unit te doen. Omdat de vorstperiodes tegenwoordig heel kort zijn kan de baan soms net niet open maar als er niet op de baan geschaatst kan worden gaan we in de crocusvakantie met de bus naar een kunstijsbaan waar de laatste jaren dan ook best nog veel animo voor is. Ik hoop dat ik hiermee wat tegemoet kom aan de vragen van onze leden en ter info voor de nieuwkomers in ons dorp.

Het bestuur

< laatste update 04-03-2018.

Bestrijd Spam! Klik hier!